Editorial: Infantil i Juvenil

Dissenyar llibres, catàlegs, diaris, revistes i altres tipus de publicacions s’inclou dins l’especialitat del disseny editorial. Un bon disseny editorial és el que expressa i comunica en relació al mercat i al públic objectiu per tal de poder comercialitzar la publicació d’una manera efectiva.

Per altra banda, i també molt important, el disseny editorial ha de poder ser clar per donar importància al contingut, per això s’ha de trobar un equilibri harmònic entre text, imatge i diagramació. 

Disseny de coberta i interior.   
El Gran Libro del Miedo
Pedro Rodríguez
Disseny de coberta i col.lecció.   
El último Orco
Silvana de Mari
Disseny de coberta i col.lecció.   
El último Orco
Silvana de Mari
Disseny de coberta i col.lecció.   
Experimenta con la ciencia
Parramón Ediciones, S.A.

Palabras mágicas que curan
Mario Angulo Mosquera

 

Disseny de coberta i col.lecció.   
Plàstica de preescolar
Parramón ediciones, S.A.
Disseny de coberta i interior.   
El Gran Libro de los Juegos
Parramón ediciones, S.A.

 

Disseny de col.lecció coberta i interior.   
¿Por qué?
Parramón ediciones, S.A.

 

 gigantes
Disseny de coberta i col.lecció.   
El Gran Llibre dels Gegants
Parramón Ediciones

mockups-design.com

Disseny de coberta i col.lecció.   
El Gran Llibre dels Vampirs
Parramón Ediciones
 opcio B EMOCIONES copia
Disseny de coberta i col.lecció.   
El Gran Llibre de les emocions
Parramón Ediciones

mockups-design.com

Disseny de coberta i col.lecció.   
El Gran Llibre de les emocions
Parramón Ediciones