Dissenyar llibres, catàlegs, diaris, revistes i altres tipus de publicacions s’inclou dins l’especialitat del disseny editorial. Un bon disseny editorial és el que expressa i comunica en relació al mercat i al públic objectiu per tal de poder comercialitzar la publicació d’una manera efectiva.

Per altra banda, i també molt important, el disseny editorial ha de poder ser clar per donar importància al contingut, per això s’ha de trobar un equilibri harmònic entre text, imatge i diagramació.

Disseny de coberta i col.lecció.
Sexoadictas o amantes Paula Izquierdo
Disseny de coberta i col.lecció.
Zorros, ciencia, erizos y literatura David P. Barash
Disseny de coberta i col.lecció.
Viaje por las mentiras de la historia universal Santiago Tarín
Mostra de la coberta desplegada.
Disseny de coberta i col.lecció.
Una especie en peligro de extinción Lawrence Grobel
Disseny de coberta i col.lecció.
Vida de Napoleón Stendhal
Disseny de coberta i col.lecció.
Primo Levi Ian Thomson